AVU-Mix, Engelsk FED

Til Søgning
Pris: DKK 280,00
Engelsk, D

Om faget

På niveau  D i engelsk lærer du at kommunikere på engelsk – både mundtligt og skriftligt.

I arbejdet med forskellige emner får du opbygget et bredt ordforråd, og du får trænet dine tale-, lytte-, læse- og skrivekompetencer på engelsk. Du får undervisning i engelsk grammatik, og du lærer om kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande og om engelsk som et globalt kommunikationssprog.Eksamen:

Niveau D afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau E.

Engelsk, E

Om faget

På niveau E i engelsk lærer du at kommunikere på engelsk – både mundtligt og skriftligt.

I arbejdet med forskellige emner får du opbygget et bredt ordforråd, og du får trænet dine tale-, lytte-, læse- og skrivekompetencer på engelsk. Du får undervisning i engelsk grammatik, og du lærer om kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande og om engelsk som et globalt kommunikationssprog.


Eksamen
Der afholdes ikke eksamen efter engelsk niveau E. Niveauet afsluttes med to skriftlige opgaver, som skal godkendes af din lærer.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 25 år.

Du skal have bestået engelsk niveau G – eller tilsvarende.

Engelsk, F

Om faget

På niveau F i engelsk lærer du at kommunikere på engelsk – både mundtligt og skriftligt.

I arbejdet med forskellige emner får du opbygget et ordforråd, og du får trænet dine tale-, lytte-, læse- og skrivekompetencer på engelsk. Du får undervisning i engelsk grammatik, og du lærer om kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede landeEksamen:
Der afholdes ikke eksamen efter engelsk niveau F. Niveauet afsluttes med en mundtlig præsentation af et emne, du har arbejdet med i undervisningen. Det er på engelsk og skal godkendes af din lærer.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 25 år.

Du skal have bestået engelsk niveau G – eller tilsvarende.