Biologi, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I biologi B lærer du om de forskellige cellers opbygning og funktion, om DNA, genetik og arv, om kostens næringsstoffer og energiproduktion, om nervesystemet og hormoner og om økosystemer og bæredygtighed. Undervisningen giver indsigt i væsentlige biologiske sammenhænge med tilknytning til sundhed, miljø og bioteknologi og faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling både i dagligdagen og i forhold til aktuelle samfundsspørgsmål med biologisk indhold. En del af undervisningstiden går til laboratorieforsøg, så teorien bliver virkelighedsnær. 

Du vil bl.a. lære om: 

· Mikrobiologi og immunforsvaret 

· cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler 

· makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og DNA 

· enzymer: overordnet opbygning og funktion 

· biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring 

· genetik: nedarvningsprincipper, DNA’s rolle og eksempler på evolutionære mekanismer 

· bioteknologi: udvalgte bioteknologiske metoder og deres anvendelse 

I undervisningen kobles teorien til hverdagen, så det bliver tydeligt, at biologi ikke bare foregår i biologilokalet, men er en del af hverdagen. F.eks. ved du nok, at gener kan nedarves, men hvordan foregår det-og hvad kan man bruge viden om gener til? 

I undervisningen kommer vi på ekskursion ind i mellem, det kan f.eks. være til Zoologisk Have eller vi tager ud og undersøger hvordan vandkvaliteten er i en sø.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig fremlæggelse med udgangspunkt i et eksamensspørgsmål med bilag, hvor du også skal inddrage et tidligere udført forsøg, hvor du redegøre for udførsel, observationer og analyse - altså skal teorien bruges til at forklare det, forsøget viser. Der er 60 min. forberedelse og ca. 30 min. mundtlig fremlæggelse. Eksamensspørgsmålene (bortset fra bilag) udleveres mindst 1 uge før eksamen.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.