Dansk, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Dansk A giver adgang til mange ting: uddannelse, kritisk sans og store kunstoplevelser!  

På Dansk A bliver du bedre til at udtrykke dig præcist, korrekt og kreativt på dansk – både mundtligt og skriftligt. Du lærer også at argumentere og at analysere tekster og film – lige fra noveller til reklamer og nyhedsudsendelser. Samtidig får du viden om dansk kultur, kunst og historie - fra vikingerne til reality tv. 

Dansk A er et omfattende fag, hvor vi kommer omkring både medier, sprog og litteratur, og omdrejningspunktet for de forskellige forløb vil være temaer, du kender fra din hverdag.  

 Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.