Dansk Basis og G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00
Dansk, Basis

Om faget

Basisniveau i dansk er det mest grundlæggende niveau. Du lærer at læse, stave og skrive. Du får også undervisning i grammatik.
Du arbejder med det danske sprog og lærer, hvordan du formulerer dig mundtligt og skriftligt. Derudover lærer du også om ordenes betydning.
For at få viden om, hvordan sproget kan bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:
Skriftsprog og talesprog
Læsning
Sproglig klarhed
Grammatik
Ord og betydning
Kommunikation
Ordbøger
I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter dansk, basis.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til, at du kan læse, tale og forstå dansk.

Dansk, G

Om faget

Blandt andet lærer du at skrive og læse forskellige slags tekster samt at lytte opmærksomt, fortælle og holde oplæg. Desuden lærer du at begrunde et synspunkt og vælge sprog, der passer til situationen.

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

Skriftsprog og talesprog
Læsning
Sproglig korrekthed
Ord og betydning
Grammatik
Skriveprocessen
Kommunikation

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve og to skriftlige prøver.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.

Ud over de generelle optagelsesbetingelser skal du have forkundskaber svarende til dansk på basisniveau.