Dansk som andetsprog, Basis

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Vi arbejder med det danske sprog både mundtligt og skriftligt, så du kan blive klar til DSA G-niveauet. Vi arbejder med forskellige faglige begreber i dansk og træner, hvordan man bedst arbejder med faget i uddannelsen.

Eksamen:
Du afslutter DSA basis ved at lave et projekt om et emne, som du selv vælger.
DSA basis kan du gennemføre på ½ år.

Adgangskrav

Målgruppen til faget dansk som andetsprog, basis er:
Unge voksne, der er faldet fra i de erhvervsrettede uddannelser
Mere modne voksne, der tidligere har gennemført et danskundervisningsforløb på en sprogskole, men som nu har behov for at kvalificere sig yderligere
Voksne med et danskfagligt niveau, der efter et basisforløb på 90 timer forventes at svare til det afsluttende niveau på Danskuddannelse 3.