Dansk som andetsprog ED

Til Søgning
Pris: DKK 140,00
Dansk som andetsprog, D

Om faget

Hvis du tager både F-, E- og D-niveau i dansk som andetsprog svarer det til en udvidet 10. klasses eksamen.
På disse niveauer arbejder vi videre med alt det, du har lært på DSA G-niveauet, men vi arbejder også med en række nye tekster som f.eks. drama eller kortfilm.
Du kommer til at arbejde på at blive endnu bedre til at analysere tekster, at argumentere for dine synspunkter og at formulere dig godt både mundtligt og skriftligt.

Eksamen:


DSA E- og D-niveauerne tager i alt ½ år.

DSA D afslutter du ved at gå til både en mundtlig og en skriftlig prøve.

Du kan også tage F-E-D niveauerne på i alt ½ år på AVU MIX (online).

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau E eller dansk, niveau E.

Dansk som andetsprog, E

Om faget

Hvis du tager både F-, E- og D-niveau i dansk som andetsprog svarer det til en udvidet 10. klasses eksamen.
På disse niveauer arbejder vi videre med alt det, du har lært på DSA G-niveauet, men vi arbejder også med en række nye tekster som f.eks. drama eller kortfilm.
Du kommer til at arbejde på at blive endnu bedre til at analysere tekster, at argumentere for dine synspunkter og at formulere dig godt både mundtligt og skriftligt.som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Eksamen:
DSA E- og D-niveauerne tager i alt ½ år.


Du afslutter også DSA E-niveauet ved at lave en faglig dokumentation (en opgave).


Du kan også tage F-E-D niveauerne på i alt ½ år på AVU MIX (online).

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.