Dansk som andetsprog, F

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Dansk som andetsprog F-E-D-niveau
Hvis du tager både F-, E- og D-niveau i dansk som andetsprog svarer det til en udvidet 10. klasses eksamen.
På disse niveauer arbejder vi videre med alt det, du har lært på DSA G-niveauet, men vi arbejder også med en række nye tekster som f.eks. drama eller kortfilm.
Du kommer til at arbejde på at blive endnu bedre til at analysere tekster, at argumentere for dine synspunkter og at formulere dig godt både mundtligt og skriftligt.

Eksamen
DSA F-niveauet kan du gennemføre på ½ år, og du afslutter niveauet ved at lave faglig dokumentation (en opgave

Du kan også tage F-E-D niveauerne på i alt ½ år på AVU MIX (online).

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau G eller dansk, niveau G.