Dansk som andetsprog, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Her kan du tage en eksamen, som svarer til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i dansk, samtidig med at du bliver bedre til at tale, skrive og læse det danske sprog.
Vi arbejder f.eks. med læsning og analyse af forskellige tekster, grammatik, sproglige opgaver og med selv at skrive forskellige slags tekster.

Eksamen:
Du afslutter DSA G-niveauet ved at gå til både en mundtlig prøve i tekster, du har læst i undervisningen, samt en skriftlig og sproglig prøve.
Du kan vælge at læse DSA G-niveauet på enten ½ år eller 1 år

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, basis eller dansk, basis.