Design og arkitektur, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Design og arkitekturobjekter er afhængige af tid, sted, kultur og samfund. F

aget omfatter 3 genstandsfelter: 

· Kommunikationsdesign – fx grafisk design, et bogomslag
· Produktdesign – fx et møbel, et redskab
· Arkitektur – fx indretning af en plads, en facade

Disse 3 temaer er omdrejningspunkter i fagets forløb.
Vi vil arbejde med projektopgaver, men også forløb med mere fagteoretisk indhold. Det praktiske arbejde går hånd i hånd med det teoretiske. 

For faget er din arbejdsproces i centrum: Hvordan er du nået frem til dit løsningsforslag?
Derfor er dokumentation af dine overvejelser, diskussioner, valg og fravalg også i fokus. Vi tegner, skitserer, tager billeder, fremstiller modeller.

Faget kræver konkrete færdigheder, men også at man er lidt kreativ og kan få gode ideer. Du lærer eksempelvis om:
· Research på designere og designobjekter
· Skitse-tegneteknik · Farvelære
· Design- og arkitekturanalyse
· Designprocesser
· Målgrupper
· Historiske stilperioder
· Formidling af dit arbejde med design og arkitektur

Der afsluttes med forberedelse af din eksamenspræsentation.

Eksamen
Den mundtlige eksamen omfatter en præsentation af et emne med mindst to af dine opgaver fra undervisningen samt af professionelles design, efterfulgt af en samtale.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-Enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.