Design og arkitektur, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget Design & Arkitektur på C-niveau vil du få de grundlæggende forudsætninger for at kunne gennemføre en designproces og analysere og vurdere design i din omverden. Du vil få kendskab til forskellige former for design samt til designproces og designmetoder. Ud fra et kendskab til fagets teori, metoder og redskaber bliver du i stand til at identificere og undersøge et designproblem og en designløsning. Du lærer også at få ideer til design, planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt og at formidle din proces og løsning. Du bliver trænet i metoder til visualisering, fx modelbygning og desktoppublishing, og du lærer grundlæggende metoder til research, fx brugerundersøgelser og produktanalyse.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på HF-Enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.