Engelsk, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget engelsk på A-niveau skal du arbejde med at blive endnu dygtigere til at forstå, tale og skrive engelsk gennem arbejde med forskellige typer af tekster og film. 

Du vil få træning i at bruge sproglige hjælpemidler og arbejde med din grammatik såvel som dit ordforråd. 

Du vil også få skærpet din evne til at analysere forskellige typer af tekster og deltage i samtaler på engelsk om de forskellige emner du studerer i timerne. 

Emnerne vil tage udgangspunkt i litterære tekster og mediestof såvel som strømninger i britisk og amerikansk historie, kultur og litteraturhistorie. Du vil også komme til at læse Shakespeare. Arbejdssproget i timerne vil overvejende være engelsk.

Eksamen
Undervisningen i Engelsk på A-niveau fører hen mod en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.