Engelsk, D

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

På niveau  D i engelsk lærer du at kommunikere på engelsk – både mundtligt og skriftligt.

I arbejdet med forskellige emner får du opbygget et bredt ordforråd, og du får trænet dine tale-, lytte-, læse- og skrivekompetencer på engelsk. Du får undervisning i engelsk grammatik, og du lærer om kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande og om engelsk som et globalt kommunikationssprog.Eksamen:

Niveau D afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau E.