Engelsk, E

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

På niveau E i engelsk lærer du at kommunikere på engelsk – både mundtligt og skriftligt.

I arbejdet med forskellige emner får du opbygget et bredt ordforråd, og du får trænet dine tale-, lytte-, læse- og skrivekompetencer på engelsk. Du får undervisning i engelsk grammatik, og du lærer om kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande og om engelsk som et globalt kommunikationssprog.


Eksamen
Der afholdes ikke eksamen efter engelsk niveau E. Niveauet afsluttes med to skriftlige opgaver, som skal godkendes af din lærer.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 25 år.

Du skal have bestået engelsk niveau G – eller tilsvarende.