Engelsk, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Når du går på Engelsk G bliver du bedre til at forstå og tale engelsk. I engelskfaget kigger vi ud i verden og arbejder med engelsksproget kultur og samfund. Du bliver bedre til at læse og forstå længere engelske tekster og du trænes i at skrive enkle skriftlige produkter. Der vil også være et særligt fokus på mundtlighed og at tale engelsk.

For at blive bedre til læse, tale og skrive et enkelt forståeligt engelsk, arbejder du blandt andet med disse fokusområder:

  • Udtale og ordforråd
  • Central engelsk grammatik
  • Kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande
  • Samtaleøvelser og gruppearbejde
  • Lytteøvelser
  • Søgning af informationer på internettet
  • Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter
  • Refleksioner omkring egne læreprocesser – hvor er mine styrker? Hvad skal jeg arbejde mere aktivt med for at blive bedre til engelsk?Eksamen:
Der afholdes en skriftlig eksamen i læseforståelse samt en mundtlig eksamen på engelsk G niveau.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have bestået faglig dokumentation på engelsk basis niveau eller tilsvarende.