Filosofi, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget Vis beskrivelser for online-undervisning

Du vil få træning i at argumentere for din og andres sag, stille spørgsmål og - måske hvis du er heldig -også få svar på nogle af dem. Filosofi er med andre ord et fag hvor vi undrer os over livets små og store ting.

Forløbene i filosofi tager udgangspunkt i de temaer, der rører sig i vores liv, - alt fra klimakrise, politik, teknologi og robotter til ungdomsliv og identitet.


Faget kan f.eks. bestå af følgende delelementer:

Politisk filosofi

Etik- og moralfilosofi

Argumentationsteori og logik

filosofihistorie


Arbejdsformerne består på de fysiske hold af klassedialoger, gruppearbejde, tekstlæsning m.m. På onlinehold vil der være arbejdsopgaver i form af mundtlig og skriftlige afleveringer hver uge.


Eksamen
Arbejdsformerne består på de fysiske hold af klassedialoger, gruppearbejde, tekstlæsning m.m. På onlinehold vil der være arbejdsopgaver i form af mundtlig og skriftlige afleveringer hver uge.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.