Fransk begyndersprog, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Du kan blive optaget på begynder-A, når du har gennemført og bestået fransk på begynder-B niveau.

 I fransk begyndersprog A arbejdes der videre med de sproglige kompetencer du erhvervede på begynder-B, og du udvider dit kendskab til Frankrig og den fransksprogede verden. Det skriftlige kommer til at fylde mere end på begynder-B, da der på A-niveau foruden den mundtlige eksamen også er en skriftlig prøve. 

Vi kommer igennem 6 eksamens-relevante emner. Vi dykker ned i flere franske regioner og flere frankofone lande. Og hører for eksempel om venskaber på tværs af kulturer. Vi møder også unge franskmænd, der beretter om deres oplevelse af det danske skolesystem sammenlignet med det franske. Blot for at give nogle eksempler. Til hvert emne er der både film og tekster. 

Som online-kursist arbejder du – ligesom på begynder-B-niveau - via skolens læringsplatform Edaptio. Her finder du alt det materiale du skal bruge. Du afleverer dine besvarelser dels i form af mundtlige fremlæggelser på lydfil/video, dels i form af skriftlige afleveringer, som klæder dig på til at klare den skriftlige eksamen. Vejledning og feedback foregår online, kombineret med fremmøde ca. én gang om måneden. Fremmøde-timerne giver dig mulighed for yderligere feedback samt for et læringsfællesskab med de øvrige kursister på holdet.


Eksamen
Fransk begynder-B – A afsluttes både med en skriftlig og en mundtlig eksamen. Den skriftlige prøve varer 4 timer og består af 2 delprøver, hvoraf den første er helt uden hjælpemidler og varer en time. Den tester ordforråd, tekstforståelse, grammatik og skriftlig produktion. Den anden varer 3 timer og er med hjælpemidler. Der bliver man typisk bedt om at skrive en artikel, en mail eller et dagbogsnotat ud fra et givet emne og materiale. Til den mundtlige eksamen skal du kunne kommunikere på et rimelig klart og flydende fransk om dels et ukendt billede, dels en ukendt tekst på ca. en side. Den ukendte tekst har relation til et af de læste emner. Du har en times forberedelsestid, og selve eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.