Fransk begyndersprog, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Med fransk får du adgang til en kultur og et verdenssprog, der tales af mere end 200 millioner mennesker på fem kontinenter. 

På begynder-B starter vi med sprogets grundlæggende elementer med udtale, ordforråd og den relevante grammatik, via begyndermateriale, centreret om en i-bog omhandlende fransk dagligliv, kultur og samfundsforhold. 

Efter begynderfasen arbejder vi med 3 eksamens-emner, i form af film, video-sekvenser og tekster. Vi kommer rundt i Frankrig og ser specielt nærmere på kontrasterne mellem livet på landet og i storbyen. Vi møder mennesker med lidenskaber, blandt andet for bordets glæder, som jo er en vigtig del af den franske kultur. Desuden udforsker vi den fransksprogede verden i andre verdensdele, og møder fransktalende fra Afrika og fra den canadiske provins Québec. 

Du lærer at udtrykke dig på et enkelt fransk om emnerne, og der er fokus på det mundtlige. 

Som online-kursist arbejder du via skolens læringsplatform Edaptio. Her finder du alt det materiale du skal arbejde med. Du afleverer dine besvarelser som mundtlige fremlæggelser på lydfil/video. Vejledning og feedback foregår online.

Eksamen:
Faget afsluttes med en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.