Fransk fortsættersprog, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Du kan blive optaget på fortsætter-B, når du har gennemført og bestået fransk på begynder-B niveau. 

På fransk fortsætter-B arbejdes der videre med de sproglige kompetencer du erhvervede på begynder-B, og du udvider dit kendskab til Frankrig og den fransksprogede verden. Det skriftlige kommer til at fylde mere end på begynder-B, men der er i modsætning til på A-niveau ikke en skriftlig prøve. 

Vi kommer igennem 6 – 8 eksamens-relevante emner. Vi dykker ned i flere franske regioner og flere frankofone lande. Og hører for eksempel om venskaber på tværs af kulturer. Vi møder også unge franskmænd, der beretter om deres oplevelse af det danske skolesystem sammenlignet med det franske. Blot for at give nogle eksempler. Til hvert emne er der både film og tekster. 

Ved at vælge fransk på forsætter-B, bliver du enkeltfagselev på et stx-hold, med lutter fysisk fremmøde, tre gange to klokketimer hver uge, over et år. Det giver mulighed for et intenst læringsfællesskab med de øvrige kursister på holdet.


Eksamen:

Fransk Fortsætter-B afsluttes med en mundtlig eksamen. 

Til den mundtlige eksamen skal du kunne kommunikere på et rimelig klart og flydende fransk om dels et ukendt billede, dels en ukendt tekst på ca. en side. Den ukendte tekst har relation til et af de læste emner. Du har en times forberedelsestid, og selve eksaminationen varer ca. 30 minutter. Der stilles således de samme krav ved den mundtlige eksamen som ved afslutningen af et begynder-A-niveau.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.