Fransk fortsættersprog, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I fransk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk, lige som du lærer at skrive et enkelt og sammenhængende fransk samt oversætte enkel dansk tekst til fransk.
Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Du vil få gennemgået grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse samt få viden om de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.
Ud over at lære sproget og opnå et alment ordforråd får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.
Materialet vil bestå i litterære og ikke-litterære udtryksformer, bl.a. om aktuelle forhold i Frankrig og andre fransksprogede lande. Tidsperioden går fra det 20. århundrede til det 21. århundrede.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.
Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Den mundtlige prøve består af tre dele: a) En præsentation af og en samtale over et ukendt tekstmateriale på 4 sider. Der er ca. 24 timers forberedelse. b) En samtale på fransk med udgangspunkt i ukendt billedmateriale. c) Ca. 1 sides fransk tekst, som du hovedsageligt skal referere på dansk.
Til b) og c) er der en samlet forberedelsestid på ca. 30 minutter, hvor alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet. Den samlede eksaminationstid er på ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.