Fysik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget fysik på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder og lærer om, hvordan fysiske modeller kan bruges til at forklare fysiske fænomener. Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt grundniveau, der svarer til niveauet fra grundskolen. Ud fra kendskabet til enkle teoretiske, fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du at forstå fysiske fænomener, som fx de fysiske egenskaber ved lyd og lys eller effekt og nyttevirkning ved omsætning af energi. 

Du lærer at udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater. Du får undervisning inden for følgende emneområder: Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede Energi Lyd og lys og farver Kosmologi, herunder rødforskydning, Hubbles og Big Bang teori Der inddrages supplerende stof i undervisningen. 

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven bygger på det stof, der er blevet gennemgået i undervisningen. Eksamen varer 24 minutter med 24 minutter forberedelse, man kender eksamensspørgsmålene på forhånd, og har haft tid til at forberede sig på dem. Opgaven indeholder både teoretiske og eksperimentelle elementer.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.