Geografi, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Geografi er et fag der beskæftiger sig med en kombination af natur- og samfundsvidenskab. På Geografi C lærer du hvordan naturlige processer påvirker mennesker, og hvordan mennesker påvirker naturen. Du lærer at forklare globale mønstre, forskelligheder og udviklinger – du bliver så at sige klogere på verden omkring dig.

Geografi C består af forskellige undervisningsformer, herunder gruppearbejde, forsøg og eksperimenter, feltture og projektarbejde. Vi arbejder ofte case-baseret, og anvender aktuelle geografiske problemstillinger. Det kan f.eks. være ”er vulkaner gode naboer?” eller ”hvordan gør vi København bæredygtig?”.

Hvis du bliver glad for geografi C, har du mulighed for at løfte til B-niveau efterfølgende.


Eksamen
der afholdes en mundtlig eksamen på baggrund af en kendt opgave og 1-2 ukendte figurer.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.