HF-Professionspakken/Socialrådgiver

Til Søgning
Pris: DKK 2.750,00
Dansk, A

Om faget

Dansk A giver adgang til mange ting: uddannelse, kritisk sans og store kunstoplevelser!  

På Dansk A bliver du bedre til at udtrykke dig præcist, korrekt og kreativt på dansk – både mundtligt og skriftligt. Du lærer også at argumentere og at analysere tekster og film – lige fra noveller til reklamer og nyhedsudsendelser. Samtidig får du viden om dansk kultur, kunst og historie - fra vikingerne til reality tv. 

Dansk A er et omfattende fag, hvor vi kommer omkring både medier, sprog og litteratur, og omdrejningspunktet for de forskellige forløb vil være temaer, du kender fra din hverdag.  

 Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Engelsk, B

Om faget

I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.
Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Du får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.
Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.
Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.
Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen er hovedsageligt tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver. Arbejdssproget vil som udgangspunkt være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.
Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejde og sprogindlæring og til informationssøgning.

Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. Prøven er todelt. Første delprøve varer 1 time. I denne del må du ikke bruge computer eller faglige hjælpemidler. Anden delprøve varer 4 timer. I denne del er alle hjælpemidler tilladt, dog ikke kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale på 5-8 sider, der tematisk er tilknyttet et studeret emne. Eksamen varer ca. 30 minutter og består af din præsentation af stoffet efterfulgt af en samtale mellem dig og din lærer. Tekstmaterialet udleveres dagen før prøven, og forberedelsestiden er ca. 24 timer. Alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Psykologi, C

Om faget

Hvordan påvirker gruppen dig? Hvilken identitet skaber du på de sociale medier? Hvad er digital mobning? Hvilke valg træffer du? Hvad gør du når livet bliver svært? Hvordan forstår du verden? Hvad ønsker du dig af dit liv? Hvorfor får flere og flere mennesker diagnoser? Hvad får dig ud af sengen mandag morgen? Hvis de spørgsmål gør dig nysgerrig, så er psykologi noget for dig. Du bliver klogere på, hvorfor du gør som du gør. Du kan bruge psykologi til at forstå dig selv og de andre, og du bliver også bedre til at samarbejde. Du lærer også, at der er en masse du ikke ved. I psykologi er i aktive i undervisningen og i leger mens i lærer. Vælg psykologi hvis du elsker at lære om mennesker og gerne vil finde ud af, hvorfor vi tænker og handler som vi gør. Det tager et helt liv at forstå sig selv og de andre. Men rejsen til at forstå dig selv og din samtid starter her!

Eksamen

Undervisningen i psykologi på C-niveau fører hen mod en mundtlig prøve med 48 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Samfundsfag, B
Samfundsfag, C

Om faget

På samfundsfag C-niveau lære du grundliggende ting om det danske samfund. 

Der er 3 hovedområder: Sociologi, politik og økonomi. 

I sociologi skal du lære du om ”identitetsdannelse og socialisering” og ”sociale og kulturelle forskelle”. 

I politik skal du lære om -”politiske partier i Danmark og politiske ideologier”, ”politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng” Og ” rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.” 

I Økonomi skal du lære om ”velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund” og - ”det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomisk styringsinstrumenter” 

I faget snakker vi meget og du bliver meget medinddraget.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.