Historie, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget Historie-A skal du bygge videre på de kompetencer du har oparbejdet på B-niveau. 

På A-niveau vil du få træning i at blive dygtigere til at analysere historiske problemstillinger. 

Her arbejder vi både med nedslag i historiske perioder, samt at vi behandler begreber og hvordan disse har udviklet sig over tid. 

Vi arbejder også med kildekritik (ligesom på B-niveau) - men helt særligt for A-niveau er, at du bliver trænet i at kunne analysere historiske problemstillinger med et teoretisk begrebsapparat som du opbygger i løbet af undervisningen.


Eksamen
Undervisningen i Historie på A-niveau fører hen mod en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.