Historie, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget historie på B-niveau skal du arbejde med at blive dygtig til at forstå og beskæftige sig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tid frem til i dag. 

Du vil få træning i at finde og arbejde med fortidige kilder og bruge kildekritiske begreber. 

Du vil også få skærpet din evne til at analysere forskellige typer af kilder fra fortiden, tilegne dig baggrundsviden om forskellige perioder i historien og evne til at arbejde med historiske problemstillinger.

 Emnerne vil tage udgangspunkt i både Danmarks- og verdenshistorien og undersøge historiske perioder som f.eks. de antikke samfund, verdensrevolutioner, industrialisering, kolonialisme og verden i dag. 

Undervejs skal du skrive en historieopgave på 5-7 sider.

Eksamen
Undervisningen i historie på B-niveau fører hen mod en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.