Japansk, A

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

Japansk A er et hybridhold, hvilket vil sige at den primære del af undervisningen foregår online, hvor du arbejder selvstændigt med forløbene. Derudover er der 8 undervisningsgange med fysisk fremmøde. 

På japansk A bygger vi videre på grammatikken fra B-niveau. Det betyder blandt andet, at du kan udtrykke dig mere nuanceret og på forskellige høflighedsniveauer. Du vil lære at formulere dig både mundtligt og skriftligt på ukompliceret japansk om dagligdags- og studerede emner, læse og skrive 172 nye kanji og oversætte elementære tekster om almene emner. 

Kurset har ugentlige afleveringsopgaver der både kan være skriftlige, mundtlige (indtalt på lydfil) eller personlige samtaler med underviseren. 

Den fysiske undervisning fokuserer på konversationstræning og introduktion til kulturelle, historiske eller samfundsfaglige emner i Japan.

Eksamen
Undervisningen på Japansk A afsluttes med en mundtlig og skriftlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.