Japansk, B

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget japansk på B-niveau får du færdigheder i at forstå hovedindholdet af enkelt, talt standardjapansk og i at udtale enkelt standardjapansk forståeligt og naturligt.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer også at læse og forstå bearbejdede tekster, både skønlitterære og ikke-skønlitterære, og du får et grundlæggende ordforråd, som sætter dig i stand til at kommunikere på japansk om dagligdags forhold og studerede emner.

Sammen med den sproglige del af undervisningen får du et elementært kendskab til japanske samfundsforhold og kultur.

Du får desuden undervisning i udtale, intonation og oplæsning samt de mest centrale dele af japansk grammatik, lige som du vil opnå et grundlæggende kendskab til de japanske skriftsystemer, herunder ca. 250 kanji.

Du lærer at bruge lyd- og billedmedier samt internettet som støtte for din lytte- og læseforståelse og din tale- og skrivefærdighed.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, som blandt andet udvider din forståelse for den sproglige og den tekstanalytiske del af faget.

Undervisningen er i begyndelsen overvejende lærerstyret, men bliver mere selvstændig, efterhånden som du bliver bedre til sproget. Du arbejder mundtligt med fx ordforråd, udtale, basal grammatik, dialoger, friere samtale, oplæsning og oversættelse. Skriftligt arbejder du både med håndskrift og computer, og du udarbejder mindre skriveøvelser.

It indgår i undervisningen i form af fx sprogprogrammer og informationssøgning.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ca. 48 minutters forberedelsestid. I forberedelsestiden må du bruge alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet og oversættelsesprogrammer.

I første del af prøven skal du oversætte og referere en ukendt japansk tekst til dansk. Derefter skal du læse op fra og præsentere en kendt tekst på japansk.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.