Kemi, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I kemi A vedligeholdes det stof, du lærte i kemi C og kemi B samtidig med at vi bygger oven på de kendte temaer. Der åbnes også op for helt nye fagområder. Vi bruger en del af undervisningstiden i laboratoriet, hvor eksperimenterne bliver lidt mere avancerede; både at udføre og efterbehandle. 

Kemi A har en skriftlig eksamen og behandling af de kemiske emner kræver en betydelig større brug af databehandling og -analyse. Derfor udgør skriftlighed en større del af undervisningstiden. 

Du vil bl.a. lære om:

 · Termodynamik – om energi i kemiske systemer 

· Reaktionskinetik – om hvordan kemiske reaktioner forløber og kan beskrives matematisk 

· Bindingsteori – et spadestik dybere om atomers bindinger, orbitaler og det periodiske system 

· Spektroskopi – om metoder til opklaring af molekylestrukturer 

· Makromolekyler - om de byggesten de består af og de reaktioner de indgår i og de egenskaber de har. 

· At anvende dine kemi B- og C-kompetencer rutineret 

· Analysemetoder – både de kendte og nye, fx chromatografi 

· Formidle kemiske problemstillinger og udføre beregninger.

Undervisningen kobles teorien til hverdagen, så det bliver tydeligt, at kemi ikke bare foregår i kemilokalet. Der skal afleveres opgaver i kemi og journaler og rapporter over de kemiske eksperimenter, der udføres.

Eksamen:
Der er både en 5 timers skriftlig eksamen og en 30 minutters mundtlig eksamen i faget (ligesom i kemi B). Eksamensspørgsmålene (bortset fra bilagene) udleveres mindst 1 uge før eksamen.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.