Kemi, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelser for online-undervisning

I kemi C arbejder vi med helt grundlæggende begreber som opbygning af det periodiske system, atomers og molekylers opbygning samt dannelse af kemiske forbindelser ud fra grundstofferne. Teorien omsættes til praksis, idet en del af undervisningstiden går til laboratorieforsøg, så teorien bliver virkelighedsnær.

Du vil bl.a. lære:

· at anvende det kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer 

· om kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed 

· om simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse 

· om syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet 

· at udføre simple kvalitative og kvantitative eksperimentelle forsøg

I undervisningen kobles teorien til hverdagen, så det bliver tydeligt, at kemi ikke bare foregår i kemilokalet, men er en del af hverdagen. F.eks. ved du nok, at man ikke kan blande vand og olie-men hvorfor ikke-og hvad gør man så?

Eksamen
Med udgangspunkt i et forsøg, skal der redegøres for udførsel, observationer og analyse-altså skal teorien bruges til at forklare det, forsøget viser. Der er 24 min. forberedelse og ca. 18 min. mundtlig fremlæggelse. Eksamensspørgsmålene (bortset fra bilag) udleveres mindst 1 uge før eksamen.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.