Matematik, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Velkommen til matematik, hvor man kan få værktøjer til en mere logisk tankegang. Noget der er god brug for mange steder.

 Faget matematik på A-niveau bygger oven på det du har lært på B-niveau. Du skal stadig arbejde både mundtligt og skriftligt med faget. 

I den mundtlige del skal du blive endnu bedre til at fortælle om matematik på en faglig måde, og der bliver lagt stor vægt på at lære beviser for nogle af de matematiske sætninger. 

I den skriftlige del skal du videreudvikle dine færdigheder i at besvare opgaver i hånden på papir med hjælp fra en formelsamling. Desuden skal du lære at løse komplicerede opgaver på computerprogrammer som Maple og Geogebra. Du skal aflevere skriftlige opgaver, som bliver kommenteret af læreren. 

Undervisningen bliver en blanding af gennemgang af nye emner og regning af træningsøvelser og opgaver. I kommer til at arbejde både individuelt og i grupper på fremmødeholdene.


Eksamen
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt, med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Til prøven gives der 5 timer.
Den mundtlige prøve sker på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med en forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.