Matematik, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Velkommen til matematik, hvor man kan få værktøjer til en mere logisk tankegang. Noget der er god brug for mange steder.

 Faget matematik på B-niveau bygger oven på det du har lært på C-niveau. Du skal stadig arbejde både mundtligt og skriftligt med faget. 

I den mundtlige del skal du kunne fortælle om matematiske emner på en faglig måde og der bliver fokus på at bevise matematiske sætninger. 

I den skriftlige skal du udvikle dine færdigheder i at besvare opgaver i hånden på papir med hjælp fra formelsamlingen. Desuden skal du lære flere ting i matematikprogrammet Geogebra. Du skal aflevere skriftlige opgaver, som bliver kommenteret af læreren. 

Undervisningen bliver en blanding af gennemgang af nye emner og regning af træningsøvelser og opgaver. I kommer til at arbejde både individuelt og i grupper på fremmødeholdene.

Eksamen:
Undervisningen i Matematik på B-niveau fører hen mod en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.