Matematik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Velkommen til matematik, hvor man kan få værktøjer til en mere logisk tankegang. Noget der er god brug for mange steder.

 I faget matematik på C-niveau kommer du til at arbejde med matematik både mundtligt og skriftligt. 

Du skal lære at fortælle om matematiske emner og du skal regne opgaver. Nogle opgaver skal regnes i hånden på papir med hjælp fra en formelsamling. I andre opgavetyper arbejder du med computerprogrammet Geogebra. Du skal aflevere skriftlige opgaver, som bliver kommenteret af læreren. 

Emnerne bygger videre på den matematik du har lært tidligere, og der bliver lejlighed til at genopfriske de vigtigste ting, hvis det er længe siden du har arbejdet med faget. 

Du behøver ikke at kende Geogebra i forvejen, for læreren vil demonstrere, hvordan man klarer opgaverne, efterhånden som I kommer til dem. 

Undervisningen bliver en blanding af gennemgang af nye emner og regning af træningsøvelser og opgaver. I kommer til at arbejde både individuelt og i grupper på fremmødeholdene.

Eksamen:
Undervisningen i Matematik på C-niveau fører hen mod en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.