Matematik, D

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

I faget Matematik på D-niveau kommer du til at arbejde med matematik som kendes fra en lang række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet, men der vil også være emner indenfor talbehandling og algebra.

I undervisningen er matematik kendetegnet ved at være et sprog, der kan undersøge og beskrive sammenhænge mellem den konkrete og den abstrakte verden. Faget bygger på talfærdighed og ræsonnementer og omfatter en lang række metoder til at løse almene matematiske problemstillinger. IT værktøjer som Excel og Geogebra er en fast del af undervisningen.

I undervisningen vil der blive arbejdet med disse matematiske områder:

  • Funktioner, herunder eksponentialfunktioner og lineære funktioner
  • Potenser og rødder
  • Reduktion og ligninger
  • Trigonometri
  • Talbehandling
  • Annuitets- og vækstformler

Eksamen:

Undervisningen på Matematik D-niveau afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve og 25 minutters mundtlig prøveAdgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 10. klasse eller avu-faget matematik, niveau E.