Matematik, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget


 Matematik G kommer du til at arbejde med grundlæggende matematik, samt hvordan man bruger matematik i hverdagslivet.

Undervisningen vil især handle om forståelse af matematiske begreber, og om hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. Vi anvender IT i undervisningen.

I undervisningen vil der blive arbejdet med disse matematiske områder:  

  • Talbehandling
  • Omsætning mellem enheder
  • Procent
  • Geometri
  • Funktioner
  • StatistikEksamen:
Matematik G afsluttes med en kombineret skriftlig og mundtlig prøve. I prøven indgår anvendelse af IT

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget matematik, basis.