Mediefag, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I mediefag på B-niveau arbejder du både teoretisk og praktisk med faget. Undervisningens høje niveau gør, at faget giver adgang til film- og medievidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet, SDU og Aarhus Universitet. 

Når vi har undervisning i teori, arbejder du med kommunikation i visuelle medier som film og tv, men vi dykker også ned i nye medieformer og den store udvikling, der sker i vores måde at bruge medier på. Du analyserer dramaturgiske modeller og måden virkemidler benyttes til at påvirke en modtager. Du beskæftiger dig med centrale genrer og programtyper og kendetegnene ved dokumentar, fiktionsfilm og blandinger af disse. Du får også viden om grundlæggende træk ved filmens og tv-mediets historie, nyere mediehistorie og om produktionsforhold på film og tv - nationalt og internationalt. 

I fagets praktiske del arbejder du selvstændigt med at bruge optage- og redigeringsudstyr. Sammen med din gruppe planlægger og gennemfører du en produktion, hvor du er opmærksom på arbejdets forskellige faser. Produktioner kan både være fiktionsfilm, dokumentarfilm eller marketingskampagner i flere dele. Det vigtige er, at du og din gruppe sammen former og skaber et projekt, og at I har fokus på alle de elementer i arbejdet fra præ- til postproduktion, der skaber effektiv kommunikation og rammer målgruppen.

 Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Faget slutter med en medieproduktion. Du skal regne med at lave dine to produktioner både i og uden for skoletid sammen med din gruppe.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve. 

Den mundtlige prøve består af to dele: en prøve i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion og en prøve i det teoretisk-analytiske stof. 

Eksamensproduktion: Prøven i eksamensproduktionen har en eksaminationstid på ca. 15 minutter pr. eksaminand. Skolen beslutter, om denne del af prøven skal foregå individuelt eller i gruppe. Denne første del af eksamen består af et indledende oplæg, hvor du/I redegør for og diskuterer centrale elementer i produktionen og efterfølgende har en uddybende samtale med lærer og censor om arbejdet. 

Teoretisk prøve: Til prøven i det teoretisk-analytiske stof er der en forberedelsestid på ca. 60 minutter, hvor du må benytte alle hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.