Mediefag, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk og praktisk med faget. For at tage Mediefag på B-niveau skal du have taget Mediefag C-niveau. Mediefag på B-niveau giver adgang til film- og medievidenskabelige studier på Aarhus Universitet, SDU og Københavns Universitet. 

Når du har mediefag, får du kompetencer til at forstå moderne kommunikation i film, tv og nyere medieformer. Samtidig arbejder du med din nye viden, når du selv skal producere og skabe dine egne medieproduktioner. Mediefag er nemlig delt i 50% teori og 50% praktik. 

I fagets teoretiske del arbejder du med film- og tv-sprogets begreber og de teknikker der bruges, når man optager og redigerer en filmproduktion. Du analyserer dramaturgiske modeller, og du får viden centrale genrer og programtyper. 

På det praktiske niveau arbejder du selvstændigt med at bruge optage- og redigeringsudstyr. Sammen med din gruppe planlægger og gennemfører du to produktioner. Undervejs gør du rede for faserne i arbejdet, du skriver synopsis, manuskript og storyboard, og du fortæller om arbejdet med teknikker, arbejdsmetoder og målgruppe i produktionen. 

Faget slutter med en medieproduktion. Du skal regne med at lave dine to produktioner både i og uden for skoletid sammen med din gruppe.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve består af to dele: en prøve i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion og en prøve i det teoretisk-analytiske stof. 

Eksamensproduktion: Prøven i eksamensproduktionen har en eksaminationstid på ca. 10 minutter pr. eksaminand. Skolen beslutter, om denne del af prøven skal foregå individuelt eller i gruppe. Eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor du/I redegør for og diskuterer centrale elementer i produktionen og efterfølgende har en uddybende samtale med lærer og censor om arbejdet. 

Teoretisk prøve: Til prøven i det teoretisk-analytiske stof er der en forberedelsestid på ca. 30 minutter, hvor du må benytte alle hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.