Naturgeografi, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget naturgeografi B lærer du hvordan naturlige processer påvirker mennesker, og hvordan mennesker påvirker naturen. Du lærer at forklare globale mønstre, forskelligheder og udviklinger – du bliver så at sige klogere på verden omkring dig.

Naturgeografi B består af forskellige undervisningsformer, herunder gruppearbejde, forsøg og eksperimenter, feltture og projektarbejde. Vi arbejder ofte case-baseret, og anvender aktuelle geografiske problemstillinger. Det kan f.eks. være ”hvorfor findes der ikke dinosaurer mere?” eller ”hvordan gør vi København bæredygtig?”.

Eksamen:
faget kan både vælges som valgfag på 2-årig STX og som en del af en fuld HF. Eksamen er mundtlig, men formen varierer mellem STX og HF.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.