Naturvidenskab, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

På Naturvidenskab G får du et overblik over mange forskellige emner. Vi arbejder blandt andet med


  • kost og sundhed
  • hjertets kredsløb og fordøjelsen
  • vejr og klima
  • solsystemet og årstiderne
  • jordklodens ydre og indre

Undervisningen veksler mellem fremlæggelser og skriftlige opgaver – og du kommer både til at deltage i gruppearbejde og løse individuelle opgaver.

Du skal både se små film, læse fagtekster, se på billeder og figurer, analysere data og arbejde med små praktiske øvelser. Du vil få træning i at sætte dig ind i nye emner, bruge fagsprog og beskrive modeller.

Arbejdssproget i timerne er dansk. Vi bruger computer i undervisningen.Eksamen:
Naturvidenskab G afsluttes med en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du ikke opfylde nogen særlige krav.