Psykologi, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

· Hvorfor begår helt almindelige mennesker onde handlinger? 

· Hvordan påvirker sociale medier vores hjerne og identitet? 

· Hvorfor er nogle mennesker mere sårbare over for stressfaktorer end andre? 

· Hvordan påvirker barndommen vores liv og kærlighedsforhold? · Hvad gør du når livet bliver svært? 

· Hvorfor får flere og flere mennesker diagnoser i dagens Danmark? 

Hvis disse spørgsmål gør dig nysgerrig, så er psykologi noget for dig. I psykologi C-B skal vi blive klogere på mennesket. Psykologi handler nemlig om at forstå, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Det handler dybest set om, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør. 


Undervisningen er et mix af onlineundervisning, hvor du selv fordyber dig i det faglige stof gennem læringsvideoer, læsning og små øvelser samt af fremmødeundervisning, hvor du har mulighed for at lære sammen med de andre på holdet og din underviser.

Eksamen
Psykologi C-B afsluttes med en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.