Religion, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget religion på B-niveau kommer du endnu mere i dybden med religioner og religioners betydning for mennesker og samfund gennem arbejde med forskellige typer af tekster. Religion B bygger oven på det, du har lært i religion c. Du skal endnu mere i dybden med forskellige sider af kristendommen og islam, og derudover skal du omkring enten buddhisme eller hinduisme samt yderligere én valgfri religion og et veldefineret religionsfagligt emne. Du vil få skærpet din evne til at analysere religiøse tekster, idet du skal lære om og inddrage udvalgte religionsfaglige teorier til at reflektere over de analyser du foretager.

Du vil også komme til at læse et religionsfagligt værk. Det kan være en længere, kompleks religiøs eller religionsvidenskabelig tekst eller et hovedværk inden for en religion eller religionsvidenskaben. I slutningen af forløbet skal du udarbejde et mindre, religionsvidenskabeligt baseret projekt, hvor du skal fordybe dig i en problemstilling med anvendelse af religionsfaglig teori og metode. Projektet skal ligge i forlængelse af det du har arbejdet med i undervisningen.

Eksamen
Undervisningen i religion på B-niveau fører hen mod en mundtlig prøve, hvor der eksamineres i projektrapport samt ukendt tekst.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.