Religion, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget religion på c-niveau skal du lære om ligheder og forskelle indenfor religioner, og vi ser på religioners betydning for mennesker. Du skal lære om kristendommen, islam, en verdensreligion mere samt yderligere én valgfri religion eller et veldefineret religionsfagligt emne. Du vil stifte bekendtskab med religionsfaglige begreber og forskellige typer tekster fx helligskrifter, interviews med troende, statistikker etc. som danner grundlag for arbejdet i religionsfaget. Du vil også lære at karakterisere og analysere forskellige religiøse problemstillinger omkring religion i en historisk såvel som nutidig lokal og global kontekst med anvendelse af indefra- og udefraperspektiver.

Eksamen
Undervisningen i religion på c-niveau fører hen mod en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.