Samarbejde og kommunikation, G

Til Søgning
Pris: DKK 1.380,00

Om faget

Faget giver dig indsigt i teorier om samfundsmæssige og kommunikative forhold, og du lærer at vurdere din egen betydning i gruppeprocesser.
Du får kendskab til organisationsteori og samspillet mellem individ og organisation, ligesom du lærer at bruge centrale begreber vedrørende samarbejde og grupperelationer.
For at få viden om og lære at samarbejde og kommunikere skal du blandt andet arbejde med:
Kommunikation
Grupper og team
Konflikthåndtering
Ledelse og motivation
Psykisk arbejdsmiljø
Organisationsformer
It bruges især til informationssøgning og i forbindelse med skriftlige opgaver.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget dansk, basis.