Samfundsfag, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Samfundsfag B-niveau bygger ovenpå det du lærte på samfundsfag C. Der er 3 hovedområder er stadig, som på C, Sociologi, politik og økonomi. Dog vil du på samfundsfag B lære lidt mere teori og samfundsfaglig metode. Og på samfundsfag B vil vi i valget af emner lave mange flere koblinger til globale forhold og især EU. Samfundsfag B er ligesom samfundsfag C mest et snakkefag. Dog skal du på samfundsfag B lave to projekter, som skal skriftligt dokumenteres. I faget snakker vi meget og du bliver meget medinddraget.

Eksamen

Eksamen på samfundsfag B er mundtlig.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.