Samfundsfag, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

På samfundsfag C-niveau lære du grundliggende ting om det danske samfund. 

Der er 3 hovedområder: Sociologi, politik og økonomi. 

I sociologi skal du lære du om ”identitetsdannelse og socialisering” og ”sociale og kulturelle forskelle”. 

I politik skal du lære om -”politiske partier i Danmark og politiske ideologier”, ”politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng” Og ” rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.” 

I Økonomi skal du lære om ”velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund” og - ”det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomisk styringsinstrumenter” 

I faget snakker vi meget og du bliver meget medinddraget.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.