Tysk fortsættersprog, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I tysk bygger vi videre på det du lærte i folkeskolen. Vi har fokus på det talte sprog, du bliver bedre til at føre en samtale på tysk, og du får udvidet dit ordforråd. 

Vi læser korte tekster på tysk, vi ser film og videoer på tysk, og vi øver samtale i par og i fællesskab i klassen. Vi arbejder med at udvide ordforrådet om almene emner som familie og ungdomsliv, og vi går i dybden med emner om det tyske samfund, tysk kultur og historie. 

Vi arbejder med de dele af tysk grammatik som understøtter talefærdigheden, altid med fokus på mundtligt tysk. Der indgår korte, enkle skriftlige opgaver om de emner vi arbejder med. Deutsch macht Spass – Willkommen! 

Online-forløbet har samme indhold og fokus som fremmøde-forløbet. Som online-kursist i tysk arbejder du med tekster, film, videoer og quizzer. Du har en aflevering om ugen – enten en skriftlig opgave, en lydfil du skal indtale, eller en samtale på tysk over Teams med din lærer.

Eksamen:
Faget afsluttes med en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.